Hiển thị một kết quả duy nhất

1

Thích hợp cho phụ nữ có lượng dung dịch ít, chưa sinh con hoặc đã sinh mổ